Học hết lớp 9 có thể liên thông lên cao đẳng

Học hết lớp 9 có thể liên thông lên cao đẳng

Người tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng có thể đăng ký dự tuyển theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình học phải hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc dạy học văn hóa THPT được tiến hành trước hoặc đồng thời với việc đào tạo nghề nghiệp. Ảnh internet.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có công văn số gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019.

Nội dung công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể về đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN trực tiếp tại các trường phổ thông; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Về tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đối với người học tốt nghiệp trung học cơ sở, công văn hướng dẫn: Người tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng có thể đăng ký dự tuyển theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình học phải hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, các môn văn hóa THPT tùy theo nhóm ngành nghề phải học. Việc dạy học các môn văn hóa THPT do các cơ sở GDNN đảm nhiệm khi được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc do các Trung tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện. Thời lượng dạy học các môn văn hóa THPT từ 1020 đến 1260 tiết.

Thời điểm học văn hóa THPT do hiệu trưởng các cơ sở GDNN quy định nhưng phải bảo đảm phù hợp giữa học văn hóa với nghề nghiệp và hoàn thành trước khi vào giai đoạn học liên thông lên trình độ cao đẳng. Kết quả các môn văn hóa THPT được các cơ sở GDNN ghi trong bảng điểm tốt nghiệp trung cấp của người học để làm căn cứ xét liên thông.
Về học nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, căn cứ vào khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp, các cơ sở GDNN xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp, bảo đảm được thời gian học văn hóa THPT của người học. Việc dạy học văn hóa THPT được tiến hành trước hoặc đồng thời với việc đào tạo nghề nghiệp, nhưng thời lượng đào tạo nghề nghiệp sẽ được tăng dần và thời lượng học văn hóa THPT giảm dần theo thời gian của khóa học.

học lớp 9 thi cao đẳng giáo dục nghề

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng trong GDNN, cụ thể:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào GDNN thống nhất, có các thông tin cơ bản, đủ cho việc xét tuyển của các trường, phù hợp cho cả việc đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tiếp và đăng ký trực tuyến (ứng dụng CNTT);

Người học có thể đăng ký vào học GDNN bằng nhiều hình thức: Đăng ký trực tiếp, trực tuyến trên website hoặc trên các thiết bị di động;

Người học có thể đăng ký vào học GDNN ở nhiều nơi: Đăng ký tại trường THCS, THPT, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc tại trường đăng ký dự tuyển;

Thủ tục đăng ký vào GDNN đơn giản: Chỉ cần gửi Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ còn lại sẽ nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo yêu cầu của trường sau khi đăng ký dự tuyển.

Một điểm nhấn khác là người tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng học trình độ cao đẳng cũng có thể đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên các đối tượng này, trong quá trình học phải hoàn thiện chương trình văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trách nhiệm của các trường trong công tác tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người có nhu cầu đăng ký vào học giáo dục nghề nghiệp nhằm thực hiện chỉ tiêu phân luồng sau trung học theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướ

ng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” và tạo việc làm, an sinh xã hội bền vững.

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng trong GDNN, cụ thể:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào GDNN thống nhất, có các thông tin cơ bản, đủ cho việc xét tuyển của các trường, phù hợp cho cả việc đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tiếp và đăng ký trực tuyến (ứng dụng CNTT);

Người học có thể đăng ký vào học GDNN bằng nhiều hình thức: Đăng ký trực tiếp, trực tuyến trên website hoặc trên các thiết bị di động;

Người học có thể đăng ký vào học GDNN ở nhiều nơi: Đăng ký tại trường THCS, THPT, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc tại trường đăng ký dự tuyển;

Thủ tục đăng ký vào GDNN đơn giản: Chỉ cần gửi Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ còn lại sẽ nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo yêu cầu của trường sau khi đăng ký dự tuyển.

Một điểm nhấn khác là người tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng học trình độ cao đẳng cũng có thể đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên các đối tượng này, trong quá trình học phải hoàn thiện chương trình văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trách nhiệm của các trường trong công tác tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người có nhu cầu đăng ký vào học giáo dục nghề nghiệp nhằm thực hiện chỉ tiêu phân luồng sau trung học theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” và tạo việc làm, an sinh xã hội bền vững.

Theo Dân trí

Share

Trả lời