Hợp tác đào tạo giữa ICDL Việt Nam và IT4work – Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Hợp tác đào tạo giữa ICDL Việt Nam và IT4work – Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Hà Nội, ngày 21/01/2020, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ban hành Quyết định 111/QĐ-BTTTT chính thức công bố công nhận chứng chỉ tin học quốc tế ICDL của Tổ chức ICDL đang được sử dụng tại Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản. Chứng chỉ ICDL góp phần giúp lực lượng lao động trang bị kỹ năng tin học chuẩn quốc tế, năng lực sử dụng thành thao công cụ IT chuyên nghiệp trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi số hóa phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Tải về   Quyết định 111/QĐ-BTTTT và Mẫu chứng chỉ kèm theo

 Quyết định 111/QĐ-BTTT công nhận chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

Quyết định 111/QĐ-BTTT công nhận chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

Quyết định nêu rõ: Công nhận Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 modul Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Đồng thời, Tổ chức ECDL/ICDL Foundation và đại diện ủy quyền tại Việt Nam là Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp có sự thay đổi về một trong các nội dung: Khung chương trình, khung giáo trình, nội dung thi, mẫu chứng chỉ của tổ chức nước ngoài thì tổ chức nước ngoài và đại diện tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, đánh giá công nhận lại chứng chỉ tin học.

Quyết định 111/QĐ-BTTTT có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày 21/01/2020.

IT4Work là Trung tâm đào tạo Tin học uy tín của trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Ngày 21/01/2020 cũng diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, thành lập Trung tâm khảo thí giữa ICDL Việt Nam và IT4work tại Hà Nội

Thông qua việc hợp tác, trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô sẽ phối hợp tuyển sinh đào tạo, chuẩn hóa và tổ chức thi cấp chứng chỉ về kỹ năng sử dụng CNTT quốc tế ICDL trong phạm vi Nhà trường, các cơ sở liên kết cũng như cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu trong xã hội.

Xin chúc mừng sự hợp tác của cả hai bên và hy vọng hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp trong thời gian tới.

Theo Trung cấp Đông Đô

Share

Trả lời