Khai giảng lớp Trung cấp Học nghề Úc khóa 1

Khai giảng lớp Trung cấp Học nghề Úc khóa 1

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo Lịch khai giảng lớp Trung cấp Học nghề Úc khóa 1 năm 2023. Lịch khai giảng diễn ra vào 14h00 ngày 22/05/2023.

Khai giảng lớp Trung cấp Học nghề Úc khóa 1 năm 2023

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp – Học nghề Úc khóa 1 năm 2023. Lớp học được tổ chức theo chương trình đào tạo giữa trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô với các trường Cao đẳng nghề tại Úc.

Đây là chương trình đặt hàng đào tạo của các Doanh nghiệp với Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô nhằm cung cấp nguồn nhân lực đầu ra chất lượng cao cho Doanh nghiệp.

Chương trình này mang đến những cơ hội đáng kỳ vọng cho sinh viên theo học tại trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Mục tiêu của chương trình giúp các bạn sinh viên được đào tạo kỹ năng nghề cơ bản tại Việt Nam, phù hợp với chương trình đào tạo tại các trường Cao đẳng Úc.

Chương trình được xây dựng trên nền tảng liên kết đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng một cách hiệu quả, tiết kiệm về thời gian và chi phí với phương thức đào tạo tích hợp cả lý thuyết và thực hành tại Việt Nam và Úc. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghề làm việc, được cam kết đầu ra tại các Doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô.

Share