Lịch trở lại trường của học sinh trên toàn quốc

Lịch trở lại trường của học sinh trên toàn quốc

Đến ngày 1/5, các địa phương đã thông báo về lịch trở lại trường của học sinh. Để đảm bảo an toàn, Bộ Giáo dục đưa ra 15 tiêu chí và yêu cầu mỗi phòng học không quá 20 em học sinh.
Để học sinh đi học trở lại, nhà trường phải sắp xếp lại lớp học. Theo chỉ thị số 19 của Chính Phủ, học sinh ngồi học phải cách nhau tối thiểu một mét để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.
Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm. Dưới đây là lịch đi học lại của học sinh trên toàn quốc.

nen 10

Theo Giaoduc24h

Share

Trả lời