Tuyển sinh Đại học 2023: Bỏ bớt các phương thức tuyển sinh không phù hợp

Tuyển sinh Đại học 2023: Bỏ bớt các phương thức tuyển sinh không phù hợp

Tuyển sinh đại học 2023 sẽ có một số điểm mới, trong đó có việc bỏ bớt các phương thức tuyển sinh không phù hợp, gây vướng mắc cho thí sinh.
Share