Ngày hội ẩm thực Việt Nam – Azerbaijan năm 2023

Ngày hội ẩm thực Việt Nam – Azerbaijan năm 2023

Ngày hội ẩm thực Việt Nam – Azerbaijan năm 2023 giới thiệu những đặc sản hấp dẫn đến công chúng tại Hà Nội.

Share