Công văn số 205:LĐTBXH-TCDN_Vv hướng dẫn một số nội dung về Giáo dục nghề nghiệp

Công văn số 205:LĐTBXH-TCDN_Vv hướng dẫn một số nội dung về Giáo dục nghề nghiệp

– Về tuyển sinh: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xử lý dứt điểm nhng vấn đề liên quan đến tuyn sinh của các trường cao đng, trường trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2016 trở về trước. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tc xử lý những vấn đề liên quan đến tuyn sinh của các trường cao đẳng nghề trường trung cấp nghề từ năm 2016 trở về trước. Kể từ ngày 01/01/2017 việc tuyển sinh thực hiện theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Về đào tạo: Học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp chuyên nghip tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước tiếp tục học chương trình hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào to Hc sinh, sinh viên cao đng ngh, trung cấp nghề tuyển sinh từ năm 2016 tr v trước tiếp tục học chương trình hiện hành cho đến khi kết thúc khóa hc được cấp bằng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Các khóa tuyển sinh từ ngày 01/01/2017 trở đi thực hiện đào tạo, cấp bằng theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Chi tiết tham khảo tại đây

Share

Trả lời