Công văn số 2817/ LĐTBXH V/v khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Công văn số 2817/ LĐTBXH V/v khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi là các trường) tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo chương trình cao đẳng liên thông từ trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (gọi tắt là chương trình đào tạo cao đẳng 9+) theo hướng dẫn dưới đây:

– Đảm bảo xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện đào tạo theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Theo đó người học sẽ được nhận bằng trung cấp, và tiếp tục học liên thông ngay để nhận bằng cao đẳng, đại học cùng ngành, nghề. Chương trình được thiết kế tổng thể đảm bảo người học khi chuyển từ trình độ đào tạo trung cấp lên trình độ cao đẳng, đại học không phải học lại những nội dung đã học;

– Chương trình đào tạo trung cấp được tăng cường đào tạo kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo học sinh đủ điều kiện tiếp tục học liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Thời gian đào tạo được thiết kế đảm bảo phù hợp với quy định, các điều kiện đảm bảo chất lượng và giảm tải cho người học;

– Chương trình được thiết kế có tính liên thông chặt chẽ, thiết kế theo từng giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, tùy vào điều kiện của mình, học sinh có thể tiếp tục theo học lên giai đoạn tiếp theo hoặc có thể dừng học tham gia vào thị trường lao động;

– Các trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ cho phụ huynh và học sinh về chương trình đào tạo khi tuyển sinh và công khai thông tin trên website của trường;

– Để nâng cao uy tín thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp, các trường chỉ tuyển sinh với các nghề đã đăng ký hoạt động, rà soát và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Các trường có thực hiện chương trình đào tạo liên thông này có báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước 30/09 hàng năm để được hỗ trợ, theo dõi, giám sát. Nội dung báo cáo bao gồm tên các nghề đào tạo, thời gian đào tạo, số lượng tuyển sinh mỗi nghề, hình thức tổ chức đào tạo, phương thức tổ chức dạy học văn hóa trung học phổ thông cho người học.v.v…;

– Các trường có thể tham khảo mô hình đào tạo KOSEN 9+5 của Nhật Bản tại địa chỉ website: http://www.kosen-k.go.jp/english/ để biết thêm chi tiết.

– Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô là số ít trường đã học hỏi theo mô hình đào tạo KOSEN 9+5 của Nhật Bản. Phụ huynh, học sinh có thể tham khảo Chương trình đại học 5 năm cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở.

tuyen-sinh-chuong-trinh-dai-hoc-5-nam-danh-cho-hoc-sinh-tot-nghiep-thcs-giaoducnghe

2. Đ nâng cao chất lượng đào tạo, đề nghị các trường không tổ chức đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh đồng thời đang theo học tại các trường trung học phổ thông.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khuyến khích các trường nghiên cứu triển khai thực hiện mô hình đào tạo nêu trên cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học chương trình cao đẳng, đại học.

Tham khảo thêm công văn tại đây

Theo Thuvienphapluat

Share

Trả lời