học online mùa dịch giáo dục nghề

Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ Vv hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Ngày 17/3, Tổng Cục GDNN đã ban hành Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ về hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tiếp theo Công văn số 214/TCGDNN-ĐTCQ ngày 07/02/2020 và Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, về việc đẩy mạnh ứng dụng […]

Xem thêm
chuong-trinh-5-năm-đại-học_giaoducnghe

Công văn số 2817/ LĐTBXH V/v khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi là các trường) tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 1. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo chương trình cao đẳng liên thông từ trung cấp dành cho […]

Xem thêm
quyết định liên thông trong giáo dục nghề nghiệp_giaoducnghe

Thông tư 27/2017 Vv Đào tạo liên thông trong Giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 27/2017 quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Văn bản có hiệu lực từ ngày 5-11-2017. Theo đó, Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo liên thông giữa các trình […]

Xem thêm
khởi nghiệp_giaoducnghe

Quyết định 1665-QĐ-ttg-2017 vv hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

1. Mục tiêu chung Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và […]

Xem thêm
thời gian đào tạo trung cấp_giaoducnghe

Công Văn Số 09/2017:TT-BLĐTBXH_Vv Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ theo hình thức mô đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp

Thời gian đào tạo là thời gian được thiết kế để người học hoàn thành một chương trình cụ thể và đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình đó, cụ thể: Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp […]

Xem thêm
công văn 205_giaoducnghe

Công văn số 205:LĐTBXH-TCDN_Vv hướng dẫn một số nội dung về Giáo dục nghề nghiệp

– Về tuyển sinh: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2016 trở về trước. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục xử lý những vấn đề liên […]

Xem thêm
định hướng phân luồng học sinh_giaoducnghe

Quyết định 522 QĐ/TTg 2018 – Vv Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh THPT

Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; đối với các trường ở địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; Phấn đấu 100% […]

Xem thêm
Công văn_giaoducnghe

Công văn số 2817 Bộ LĐTB&XH – Vv khuyến khích đào tạo cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Đảm bảo xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện đào tạo theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Theo đó người học sẽ được nhận bằng trung cấp, và tiếp tục học liên thông ngay để nhận bằng cao đẳng cùng ngành, nghề. Chương trình được thiết kế tổng thể đảm […]

Xem thêm
lien-thong-dai-hoc_giaoducnghe

Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg. Vv liên thông giữa trình độ TC, CĐ, ĐH

– Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành […]

Xem thêm