Công văn số 2817 Bộ LĐTB&XH – Vv khuyến khích đào tạo cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Công văn số 2817 Bộ LĐTB&XH – Vv khuyến khích đào tạo cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Đảm bảo xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện đào tạo theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Theo đó người học sẽ được nhận bằng trung cấp, và tiếp tục học liên thông ngay để nhận bằng cao đẳng cùng ngành, nghề. Chương trình được thiết kế tổng thể đảm bảo người học khi chuyển từ trình độ đào tạo trung cấp lên trình độ cao đẳng không phải học lại những nội dung đã học;

Chương trình đào tạo trung cấp được tăng cường đào tạo kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo học sinh đủ điều kiện tiếp tục học liên thông trình độ cao đẳng. Thời gian đào tạo được thiết kế đảm bảo phù hợp với quy định, các điều kiện đảm bảo chất lượng và giảm tải cho người học;

– Chương trình được thiết kế có tính liên thông chặt chẽ, thiết kế theo từng giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, tùy vào điều kiện của mình, học sinh có thể tiếp tục theo học lên giai đoạn tiếp theo hoặc có thể dừng học tham gia vào thị trường lao động;

Chi tiết công văn tham khảo tại đây

Share

Trả lời