Khi nào công bố điểm chuẩn Đại học năm 2022?

Khi nào công bố điểm chuẩn Đại học năm 2022?

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2022 khi nào? Có phải điểm xét đại học bằng hoặc cao hơn là đậu đại học phải không? 

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học 2022

Theo hướng dẫn tại Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

I XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG
1 – CSĐT tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống.

– Tổ chức xét tuyển.

CSĐT Vụ GDĐH, Cục CNTT Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022
2 Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Vụ GDĐH, Cục CNTT CSĐT Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022
II THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC
1 Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. CSĐT Vụ GDĐH, Cục CNTT Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022
2 Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống. Thí sinh CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022

Như vậy, trước 17 giờ ngày 17/9/2022 thì các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Do đó, thời gian các trường công bố điểm chuẩn còn tùy từng trường nhưng phải trước ngày 17/9/2022.

Khi nào các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2022?

Bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn là đậu đại học?

Có thể hiểu điểm chuẩn là điểm trúng tuyển của từng ngành, từng trường. Như vậy, trong trường hợp thí sinh có điểm chuẩn bằng hoặc cao hơn điểm sàn thì được hiểu là đã trúng tuyển vào ngành đó.

Ví dụ: Điểm chuẩn ngành Luật Dân sự của trường đại học Kinh tế – Luật năm 2022 – 2023 là 23 điểm. Những thí sinh có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn 23 điểm thì được xem là trúng tuyển vào ngành Luật Dân sự.

Hiện nay, điểm xét tuyển đại học được tính như sau:

Công thức tính điểm thi đại học 2022 như sau:

Điểm thi đại học 2022 = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

– Điểm thi môn 1, 2, 3 là điểm thi THPT Quốc gia tương ứng theo tổ hợp môn xét tuyển;

– Điểm ưu tiên được tính theo khu vực hoặc tính theo đối tượng chính sách.

Ngoài ra, còn một số trường đại học có quy chế xét tuyển riêng sẽ áp dụng các công thức tính điểm riêng theo quy chế của trường. Ví dụ trường Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một kỳ thi sát hạch đầu vào và do đó điểm xét tuyển trúng tuyển vào trường cũng sẽ khác.

Thời gian xác nhận nhập học sau khi đã có điểm chuẩn đại học 2022

Theo hướng dẫn tại Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH năm 2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non thì thời gian xác nhận nhập học như sau:

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký NVXT tiếp theo, trừ các trường hợp được thủ trưởng CSĐT cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Có thể bạn quan tâm:

Theo Thuvienphapluat.vn

Share